Williams

Namnet till det andra utbildningssteget i KFUM:s utbildningstrappa Helheten kommer även det från YMCA:s (KFUM:s) grundare George Williams.

Syfte:
Williams har som syfte att öka inblicken i KFUM och väcka intresse för att utvecklas som medlem och att bli ledare i den egna föreningen / kåren.

Mål:
Målet med Williams är att öka kunskapen om KFUM och dessutom ge deltagarna en idé om vad en god förebild är.

Upplägg:
Williams hålls lokalt av respektive förening/kår. Utbildningen leds av en ledare som själv gått George och Williams. Ett kompendium fungerar som en vägledning genom utbildningen.

Kursinnehåll:
Allt material, filmer och diskussionsfrågor hittar du här!

Tidsåtgång:
1 dag, 4-8 timmar.

Förkunskaper:
Medlem i KFUM-förening

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.