Vår verksamhet

KFUM:s riksombudsmöte fastställde oktober 2007 nedanstående riktlinjer för regionernas arbete. Regionernas uppgift är att stödja föreningarna genom att:

– Arrangera ledarutbildningar och ledarträffar
– Uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan föreningsaktiva för att främja verksamhetsutveckling
– Uppmuntra föreningskontakter för att erbjuda den enskilde medlemmen en lokal bredd i verksamheten
– Skapa mötesplatser utifrån aktuella behov
– Främja nystart av verksamhet
– Ansöka om landstingsbidrag samt andra regionala bidrag och fördela dessa inom föreningarna
– Stärka sambandet mellan nationell och lokal nivå

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.