Vad kan KFUM Stockholm Gotland ge dig?

Styrelse/kansli inom KFUM Stockholm Gotland:
– Träffar för nätverkande/erfarenhetsutbyte med andra föreningar inom Stockholmsregionen
– Kompetensutveckling i form av utbildningar och temadagar/träffar
– Ekonomiskt bidrag för att utveckla föreningen
– Stöd vid uppstart av förening/verksamhet

(Ung) Ledare/aktiv medlem i KFUM-förening i Sverige:
– Träffar för att möta andra personer liknande dig och utbyta idéer/erfarenheter
– Utbildningar
– Internationella utbyten
– Möjlighet att få din röst hörd genom att till exempel skriva för hemsidan

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.