Stockholms läns landstings kriterier

KFUM Stockholm Gotland söker varje år stöd till ungdomsorganisationer från Stockholms läns landsting. Syftet med att landstinget delar ut bidrag är att verka för barn och ungdomars demokratiska fostran, inflytande och delaktighet i föreningslivet samt att förebygga ohälsa. För att få pengar vill landstinget att man ska verka utifrån primärt fyra områden: Demokrati – ”Kulturnämnden … Fortsätt läsa Stockholms läns landstings kriterier