Regionstyrelsen är KFUM-ambassadörer

Styrelse för KFUM Stockholm Gotland har bestämt sig för att besöka alla föreningar under året för att stärka samarbetet mellan regional och lokal nivå samt tydliggöra de möjligheter som medlemskapet i denna världsomspännande organisation ger. Varje ledamot kommer kontakta ett antal föreningar var för att få till ett möte. Passa på att bjuda in dem till ett styrelsemöte, en planeringsdag eller ett utbildningstillfälle!

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.