Regionombudsmöte

03 mars 2021

Välkommen på KFUM Stockholm Gotlands årsmöte – Regionombudsmötet – den 20 mars 2021

När: 20 mars kl 13:30-15.30 (senast)
Var: Digitalt på Zoom
Regionombudsmötet ligger direkt efter den obligatoriska inspirationsdagen, som är kl. 10-12.
Sista anmälningsdatum: Senast 18 mars.

KFUM-anslutna föreningar inom KFUM Stockholm Gotland har rätt att utse två ombud. Varje ombud har en (1) röst. Denna röst måste kunna styrkas med fullmakt av föreningens ordförande. Regionombudsmötet beslutar om vilka som har närvaro- och yttranderätt.
Motioner till regionombudsmötet ska skickas in senast den 22 januari 2021 till stockholmgotland@kfum.se eller per post till KFUM Stockholm Gotland, Box 920 22, 120 06 Stockholm.

Regionstyrelsen återkommer med program och handlingar senast tre veckor före mötet. Ta gärna kontakt med valberedningen för förslag till styrelseledamöter och ny valberedning. Sammankallande för valberedningen är Jimmy Forsberg (jimmyf@journalist.com). Övriga medlemmar är Kicki Öman (Kicki.Oman@fryshuset.se).

Välkomna!

KFUM Stockholm Gotlands regionstyrelse

Handlingar regionsombudsmötet 2021:

Ärendelista 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Årsbokslut_2020

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021, efter RS

Valberedningens förslag