Regionen får stipendium

KFUM Stockholm Gotland regionen har beviljats ett bidrag på 50 000 kr av Skandia Idéer för Livet för projektet Ungas delaktighet och påverkan. Läs mer om projektet och stipendieutdelningen här:

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.