Ordförande- och medarbetarkonferens

En gång per år, på hösten, anordnar KFUM Stockholm Gotland en ordförande- och medarbetarkonferens. Detta är vanligtvis fredag-lördag med övernattning.

Denna konferens är ett utrymme för föreningarna att nätverka, dela erfarenheter och lära känna varandra bättre.

Har du idéer på vad som skulle kunna diskuteras under nästa konferens, hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.