Skip to content
Sök

Ungdomsstipendium

Varje år delar KFUM Stockholm Gotlands styrelse ut ett ungdomsstipendium i anslutning till regionombudsmötet i mars. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och visa uppskattning för unga ledare som gör något extra för sin förening.

Ett stipendium delas ut per år. Stipendiet är på sammanlagt 10 000 kr där 5 000 kr går till föreningen som stipendiaten tillhör. Stipendiet får användas fritt.
En eller flera personer kan få stipendiet. Om flera personer får stipendiet delas stipendiet (10 000 kr) lika mellan de som blivit utvalda.
Vem som helst kan nominera, men nomineringen måste vara påskriven av en styrelseledamot från aktuell förening.
KFUM Stockholm Gotlands regionstyrelse väljer ut stipendiaten/stipendiaterna utifrån de nomineringar som inkommit i tid. Detta beslut kan inte påverkas av utomstående.

Kriterier
Följande kriterier ska vara uppnådda för att personen i fråga ska kunna nomineras till stipendiet:

  • Personen ska vara 16-26 år
  • Personen ska vara verksam i en lokalförening inom KFUM Stockholm Gotland
  • Personen ska ha gjort något extra, utöver löpande verksamhet, relaterat till ett eller flera av områdena jämlikhet, jämställdhet, demokrati, tillgänglighet och/eller hbtq (homo-, bi-, trans-, queerfrågor). KFUM Stockholm Gotland får pengar från Region Stockholm för att jobba med just dessa områden. Det är därför de ingår i kriterierna för stipendiet.

Nominering

Nomineringsstopp och utdelning

Sista dag för nominering är den 28 februari varje år.

Stipendiet delas varje år ut på KFUM Stockholm Gotlands regionårsmöte, vilket är i slutet av mars.

Hur nominerar jag?

Använd följande blankett för nominering