Skip to content
Sök

Nätverksträffar

Medarbetarsamling (MAS)

Två gånger på våren och en gång på hösten anordnar KFUM Stockholm Gotland träff för medarbetarna, så kallade MAS-träffar. Dessa brukar vara kl 11.30-13.30 med lunch.

Syftet med träffarna är att olika föreningar inom regionen ska få chansen att träffas, nätverka och förutsättningslöst diskutera olika frågor. Varje träff har ett tema och deltagarna diskuterar sedan utifrån det, ett tema har exempelvis varit rekrytering.

Kolla in kalendern för att se tidpunkt för nästa MAS.

Om du har idéer på bra teman eller diskussionsfrågor till MAS-träffarna, tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Ordförande och medarbetar- konferens

En gång per år, på hösten, anordnar KFUM Stockholm Gotland en ordförande- och medarbetarkonferens. Detta är vanligtvis fredag-lördag med övernattning.

Denna konferens är ett utrymme för föreningarna att nätverka, dela erfarenheter och lära känna varandra bättre.

Har du idéer på vad som skulle kunna diskuteras under nästa konferens, hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Inspirationsdag

Sedan 2012 anordnas en inspirationsdag på våren. För att få ta del av bidragsutdelningen måste föreningarna inom KFUM Stockholm Gotland närvara.

Kulturnämnden i Region Stockholm har i sina regler för regionalt stöd till föreningslivet lagt stor vikt på att stödet ska användas till att främja demokrati, tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet. Då KFUM Stockholm Gotland enbart lever på det stöd som kommer från Stockholms region så ser vi det som en viktig del i den regionala verksamheten att inspirera föreningar och ge praktiska tips på hur dessa områden kan implementeras och utvecklas på lokal nivå. Därför fokuserar denna inspirationsdag på de fyra områdena som nämns ovan; demokrati, tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet.

Dagen vänder sig till styrelsemedlemmar och kanslianställda i föreningarna.

I kalendern ser du när nästa inspirationsdag är, där läggs också all praktisk information ut.