Skip to content
Sök

Vår Verksamhet

Vad kan KFUM Stockholm Gotland ge dig?

Styrelse/kansli inom KFUM Stockholm Gotland:

 • Träffar för nätverkande/erfarenhetsutbyte med andra föreningar inom Stockholmsregionen
 • Kompetensutveckling i form av utbildningar och temadagar/träffar
 • Ekonomiskt bidrag för att utveckla föreningen
 • Stöd vid uppstart av förening/verksamhet

(Ung) Ledare/aktiv medlem i KFUM-förening i Sverige:

 • Träffar för att möta andra personer liknande dig och utbyta idéer/erfarenheter
 • Utbildningar
 • Internationella utbyten
 • Möjlighet att få din röst hörd genom att till exempel skriva för hemsidan

Bidrag

KFUM Stockholm Gotland söker varje år stöd till ungdomsorganisationer från kulturförvaltningen i Region Stockholm.

En del av detta stöd reserveras till regionens föreningar som kan söka bidrag för föreningsutveckling, kompetensutveckling och projekt kopplade till Region Stockholms kriterier.

I kalendern kan du se när bidragsgruppen har sitt nästa möte.

Riktlinjer

KFUM:s riksombudsmöte fastställde oktober 2007 nedanstående riktlinjer för regionernas arbete. Regionernas uppgift är att stödja föreningarna genom att:

 •  Arrangera ledarutbildningar och ledarträffar
 • Uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan föreningsaktiva för att främja verksamhetsutveckling
 • Uppmuntra föreningskontakter för att erbjuda den enskilde medlemmen en lokal bredd i verksamheten
 • Skapa mötesplatser utifrån aktuella behov
 • Främja nystart av verksamhet
 • Ansöka om landstingsbidrag samt andra regionala bidrag och fördela dessa inom föreningarna
 • Stärka sambandet mellan nationell och lokal nivå

Vår historia

KFUM
KFUM är världens äldsta ungdomsrörelse. Organisationen grundades i London 1844 av en ung affärsanställd man, George Williams. På bara några år blev rörelsen känd över hela England. Idén spred sig och snart växte KFUM även i Europa och i USA. På världsutställningen i Paris 1855 bildades KFUM:s världsförbund. 1884 bildades KFUM i Sverige.

KFUK
1855, samma år som KFUM:s världsförbund bildades, bildade Emma Robarts och Mary Jane Kinnaird den första KFUK-föreningen i London. Rörelsen fick samma spridning som KFUM-rörelsen och 1894 kunde KFUK:s världsförbund bildas. Sverige var en av de fyra grundarländerna. KFUK:s världsförbund är idag en av världens största kvinnoorganisationer.

Vad står vi för egentligen?
KFUM står för Kristliga föreningen av unga män och KFUM står för Kristliga föreningen av unga kvinnor. 2011 ändrades dock namnet i Sverige från KFUK-KFUM till bara KFUM, M:et står nu för människor.

KFUM är en organisation med starka rötter i kristendomen, idag spelar det en mindre roll. Organisationen är som vilken ungdomsorganisation som helst i Sverige. Alla människor är välkomna i organisationen, oavsett tro. Internationellt sett är fortfarande närheten till kristendomen viktig.