Inspirationsdag

03 mars 2021

Regionens årliga obligatoriska inspirationsdag där alla föreningar i regionen träffas för att utbyta erfarenheter, inleda samarbeten och inventera behov! Direkt efter Inspirationsdagen har vi Regionombudsmöte.

NÄR: Lördag den 20 mars kl. 10-12
VAR: Det digitala verktyget Zoom
SYFTE: Syftet med Inspirationsdagen är att en gång per år samla alla föreningar inom KFUM Stockholm Gotland och fokusera på inspiration, erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling.
Sista anmälningsdag: 12 mars

Varje förening måste delta med minst en person för att få vara med i fördelningen av bidragspotten 2021. Denna dag vänder sig till styrelse och kanslipersonal. Självklart får föreningar anmäla flera deltagare men observera ett minimum om en representant och det är viktigt att denna person kan närvara under hela mötet.

KFUM Stockholm Gotlands årsmöte börjar samma dag kl. 13:30.

Varmt välkomna önskar KFUM Stockholm Gotlands styrelse!