Mary

Det fjärde segmentet till Helheten har fått sitt namn från den andra av grundarna till YWCA (KFUK), Mary-Jane Kinnaird.

Syfte:
Att stärka aktiva ledare inom rörelsen, både kroppsligt, själsligt och andligt samt att skapa ett nätverk inom KFUM för fortsatt utbyte av erfarenheter och kunskaper.

Mål:
Att ge deltagaren medel, verktyg och övningar att utveckla sig själv och sin ledarroll för att därigenom utveckla andra, samt att ifrågasätta sina värderingar i förhållande till KFUM:s målsättning.

Upplägg:
Mary arrangeras på riksnivå och genomföras i ett annat land. Föreningar och kårer från hela Sverige går utbildningen tillsammans. Utbildningen leds av ett ledarteam på minst två personer: en erfaren utbildare från KFUM:s utbildningsprogram som ansvarar för KFUM-kunskapen och en professionell pedagog utanför KFUM som ansvarar för passen i ledarskap. Tillsammans tar de gemensamt ansvar för den personliga utvecklingen hos deltagarna.

Kursinnehåll:
– Förstå och hantera grupprocessen
– Konflikthantering
– Ledarskapsstilar
– Mina värderingar
– Tänja mina egna gränser
– Reflektion
– Feedback, ge och ta
– Omsätta KFUM:s målsättning i verksamhet och för mig personligen
– Internationellt perspektiv
– Erfarenhetsutbyte
– Utvärdera verksamhet, sig själv och sin förening
– Studiebesök utomlands
– Diskussioner
– Grupparbete

Tidsåtgång:
7 dagar – Kolla i kalendern för att se exakt datum, det läggs ut så snart det bestämts.

Förkunskaper:
Genomförd Emma eller kunskap motsvarande Emma
Aktiv ledare/hjälpledare
Vara minst 20 år gammal

Åsikter från deltagare som gått utbildningen:
”Jag har fått mer insikt i mig själv och har fått lära mig hur min personliga utveckling går hand i hand med ett förbättrat ledarskap. De olika modeller och nya erfarenheter som kursen gett mig kommer garanterat ge mig en förbättrad förståelse för hur folk och varför folk beter sig som de gör, vilket gör mig till en bättre ledare och människa! Jag vågar lita mer på mig själv. Är nöjd med mitt sätt att leda människor. Har även lärt mig hur tacksam jag blir när personer omkring mig öppnar upp sig och är ärliga.”

”Jag fick vara med om en inre resa. Mycket tankar om mig själv och hur jag bemöter mina rädslor. Jag har även fått ökad drivkraft och energi till mitt engagemang i KFUM. Tacksamhet!”

”Mary kommer och har påverkat mig på fler plan än jag vågat hoppats på. Jag tror att kunskapen jag tar med mig kommer genomsyra mitt framtida arbete, vilket kommer påverka andra människor till det bättre. Jag har visat upp nya sidor av mig själv för andra människor och även mig själv som jag inte visste fanns eller har dolt. Det har lett till att jag är mer nöjd över mig själv som person och jag är stolt över att jag genom utbildningen kommer ge mig själv en nyckel till en bättre framtid/liv.”

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.