Klimat-/miljöfrågor

Om du är intresserad av klimat- och miljöfrågor finns det också en förening inom KFUM som inte är knuten till en geografisk plats. Föreningen heter Plattform – Y Climate Action och är öppen för vem som helst, oavsett var man bor så länge man är intresserad av frågorna. Som aktiv i den föreningen finns möjlighet att åka på olika klimatkonferenser och representera KFUM. Vidare har föreningen också börjat jobba med att ta fram en klimatcertifikation för KFUM-föreningar.

Om du är intresserad av KFUM Plattform – Y Climate Action kan du läsa mer på föreningens blogg (http://yclimateaction.blogspot.se/) eller kontakta föreningens ordförande Marcus Gustafsson (marcus.gustafsson@kfum.se)

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.