Inspirationsdagen

Sedan 2012 anordnas en inspirationsdag på våren. För att få ta del av bidragsutdelningen måste föreningarna inom KFUM Stockholm Gotland närvara.

Kulturnämnden i Stockholm läns landsting har i sina regler för regionalt stöd till föreningslivet lagt stor vikt på att stödet ska användas till att främja demokrati, tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet. Då KFUM Stockholm Gotland enbart lever på det stöd som kommer från landstinget så ser vi det som en viktig del i den regionala verksamheten att inspirera föreningar och ge praktiska tips på hur dessa områden kan implementeras och utvecklas på lokal nivå. Därför fokuserar denna inspirationsdag på de fyra områdena som nämns ovan; demokrati, tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet.

Dagen vänder sig till styrelsemedlemmar och kanslianställda i föreningarna.

I kalendern ser du när nästa inspirationsdag är, där läggs också all praktisk information ut.

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.