Information

KFUM Stockholm Gotland söker varje år stöd till ungdomsorganisationer från Stockholms läns landsting.

Utifrån detta fördelas en del av landstingspengarna till föreningarna. Bidraget föreningarna får är medlemsbaserat och bygger på antalet medlemmar i åldrarna 6-25 år föreningarna rapporterat till respektive specialförbund. 2017 fick föreningarna ett grundbidrag på upp till 12 000 kr samt 40 kr/medlem i bidragsberättigad ålder. Bidrag kan inte fördelas till föreningar som inte har skickat in alla begärda dokument eller deltagit aktivt på vår obligatoriska inspirationsdag. Föreningarna ansöker sedan hos KFUM Stockholm Gotland ur sin bidragspott som de blivit tilldelade. Potten får sparas i max två år, sedan går pengarna tillbaka till KFUM Stockholm Gotland.

Syftet med bidragen är att stödja föreningar och enskilda medlemmar i deras utveckling för att ge ungdomsverksamheten kraft och kvalitet. Bidragen skall komma den enskilde medlemmen och dennes förening till godo.

Bidrag kan fås för två ändamål:

1. Aktivitet med syfte att främja arbete med jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och demokrati
Pengarna som KFUM Stockholm Gotland får från Stockholms läns landsting ska främja arbete med jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och demokrati. Därför vill regionstyrelsen uppmuntra till utvecklingsarbete inom dessa områden. På följande länk kan du läsa mer om de fyra områdena:

Stockholms läns landstings kriterier

2. Initiativ för mötesplatser, utbildningar och aktiviteter som riktar sig till barn och unga upp till 25 år
Syftet skall vara kopplat till KFUM:s mål om ”fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra”. Detta inrymmer också internationellt och kulturellt utbyte.

I kalendern kan du se när bidragsgruppen har sitt nästa möte.

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.