Individuellt bidrag för att delta i KFUM-arrangemang

Syfte

Syftet med ett individuellt bidrag för att delta i KFUM-arrangemang är att uppmuntra unga till ökat engagemang inom KFUM och ökad förståelse för KFUM-rörelsen i stort.

Vem kan söka

Du som är

  • 15-25 år
  • Medlem i en förening inom KFUM Stockholm Gotland-regionen

Vad kan du söka för

Du kan söka bidrag för att delta i aktiviteter som anordnas av KFUM i Sverige men även YWCA/YMCA internationellt. Det kan till exempel vara:

  • Internationella läger/festivaler/konferenser
  • Nationella och internationella utbildningar
  • KFUM Sveriges riksombudsmöte
  • YMCA World Council/YWCA World Council (hålls vart fjärde år)
  • Årsmöten inom YWCA och YMCA på europeisk nivå
  • Och mycket mer!

För att se vilka aktiviteter som är på gång är det bra att hålla koll på KFUM Sveriges kalender: https://kfum.se/evenemang/

Hur mycket kan du söka

Du kan söka bidrag för upp till 75% av dina kostnader för att delta i arrangemanget, men max 10 000 kr.

Hur söker du

Genom att fylla i den här blanketten: Individuellt bidrag Observera att ansökan måste vara inlämnad före arrangemanget börjar.

Beslut

Regionstyrelsens bidragsgrupp fattar beslut utifrån motivering i ansökan samt hur mycket pengar som finns reserverade i budget. Bidragsgruppen har möte ca fyra gånger/år. För att se när nästa möte är, kolla i kalendern.

Redovisning

Efter att du deltagit i arrangemanget ska en redovisning lämnas in. Redovisning sker skriftligt och i vissa fall även muntligt på regional träff eller liknanda. I de fall muntlig redovisning ska göras får du reda på det i samband med beslutet.

Frågor?

Kontakta Annika Thomsson, regionkonsulent – KFUM Stockholm Gotland, annika.thomsson@kfum.se eller 0768-466658

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.