Hur går EGOL till?

Utbildningen pågår under sex dagar på internat. Den sjätte dagen genomförs cirka fyra månader efter de fem första dagarna. EGOL leds av minst två erfarna organisationskonsulter. Arbetet är i huvudsak upplevelsebaserat, det vill säga erfarenheter dras utifrån gruppens och deltagarnas egna erfarenheter under veckan. Detta varvas med teoriinslag om olika verktyg för ledarskap och grupputveckling.

I förberedelserna ingår att ge underlag för 360-graders instrumentet IDI – Interpersonal Dynamics Inventory som under kursen används för ge deltagaren information om hur hens beteende upplevs av personer som hen möter i sin vardag (se www.idi.se för mer information).

Grupputvecklingsmodellen FIRO, Fundamental Interpersonal Relationship Orientation, gör att deltagarna kan följa gruppens och sin egen utveckling. Under veckan finns hela tiden möjligheter att träna ledarskap, kommunikation med mera och handledarna anpassar aktiviteter och övningar efter deltagarnas behov. Varje deltagare har ansvar för sin egen inlärning och utveckling. Deltagandet i kursen bygger på frivillighet. Kursen kräver närvaro under alla sex dagar där även kvällarna utnyttjas.

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.