Historien bakom EGOL

Ursprunget till EGOL finner vi i USA i slutet av 70-talet. Där hade det amerikanska försvaret utvecklat ett 16 veckor långt program för interna konsulter, som efter utbildningen skulle arbeta med att omforma ledarutbildningen inom det amerikanska försvaret.

Den svenske psykologen Anders Risling – som då arbetade inom svenska försvaret – hörde talas om konsultprogrammet och reste till USA för att titta närmare på det. Han fann det intressant och skaffade licens för att utveckla och bedriva delar av det. 1978 genomförde han den första kursen här i Sverige, utbildningen kallades UGL (Utveckling av Grupp och Ledare).

Nästan samtidigt som Anders Risling – och oberoende av denne – for också Seppo Nyman från FRI (Försvarets rationaliseringsinstitut) till USA för att studera konsultprogrammet. Seppo engagerade senare Dr Richard E Zackrison, en av dem som utvecklat programmet, att komma till Sverige för att genomföra ett ’pilotprogram’ av den sexton veckor långa konsultutbildningen, tillsammans med Anders Risling. UGL utvecklades sedan vidare av Anders Risling med hjälp av bl.a. Richard E Zackrison och några av de konsulter som utbildats.

Dr Zackrison stannade sedan i Sverige och fortsatte att utbilda konsulter för försvarets räkning, men även utanför försvaret. På detta sätt etablerades Dr Zackrisons – då USA-baserade – företag Effectiveness Consultants sin verksamhet i Sverige. För denna civila marknad utvecklade Dr Zackrison en självinsikts- och gruppdynamisk kurs kallad EGOL (Effektivare Grupper Och Ledare)

Vilka är då skillnaderna mellan EGOL och UGL?
EGOL och UGL har en gemensam historia och de har fortfarande många gemensamma drag; den grundläggande pedagogiken (upplevelsebaserad inlärning) är densamma, deltagarantalet är maximerat till tolv, kurserna leds av två handledare och båda bygger på vedertagen grupputvecklingsteori (FIRO-Fundamental Interpersonal Relationship Orientation, utvecklad av Will Schutz).

Genom åren har båda kurserna utvecklats och skiljer sig idag åt på några väsentliga punkter:

Metodik
UGL är mycket strukturerad med utarbetad med tydlig manual som handledarna skall följa. Det är med hjälp av strukturen som deltagarna lotsas mot de pedagogiska och gruppsykologiska målen. UGL använder FIRO som förklaringsmodell. EGOL har en grundstruktur som förväntas användas mycket flexibelt, som en verktygslåda. Det som styr kursens väg mot de övergripande målen är den unika gruppens egna satta mål samt de specifika behov handledarna bedömer att just den aktuella gruppen har. EGOL bygger på FIRO, men belyser även andra grupputvecklingsteorier.

Kraven på handledarna
Det är fortfarande försvaret som äger och håller kontrollen över konceptet UGL. De styr vilket material som skall användas, strukturen i genomförandet och certifieringen av handledare. EGOL-handledare certifieras av företaget Effectiveness Consultants.

Beteendeprofilen IDI
IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) har utvecklats av Dr Zackrison och ägs av Effectiveness Consultants Sverige AB. Beteendeprofilen ingår i EGOL men inte i UGL.

Omfattning
UGL omfattar fem dagar på internat. EGOL omfattar sex dagar. Fem på internat plus en sjätte dag 4-6 månader efter internatveckan. För snart tio år sedan lades den sjätte dagen in som en obligatorisk del av EGOL. Den tid som förflyter mellan kursen och den sjätte dagen är viktig för den effekt kursen får för deltagarna och deras organisationer. Under denna period arbetar deltagarna med sina ’personliga handlingsprogram’ som de tagit fram under slutet av EGOL-veckan.

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.