Projektet 2018

Inom KFUM Stockholm Gotlands regionen har man identifierat en utmaning i att behålla unga i föreningarna. Styrelser har svårt att förnya sig – framförallt när det gäller att inkludera och involvera yngre.

Inför inspirationsdagen ville regionen påbörja ett arbete där föreningarna aktivt arbetar mot en föryngring av styrelse och / eller inkludering av yngre medlemmar i beslutsfattande processer. Under ordförande- och medarbetarkonferensen i november 2017 hölls en workshop med Josephine Bladh där föreningarnas representanter fick arbeta med hur medlemmarna kan återspeglas i deras egna styrelser. Under workshopen pratade vi om hinder, förhoppningar, förutsättningar, normer och önskemål. Mycket av det som togs upp på konferensen var det som blev grunden till årets inspirationsdag.

Regionen beslutade att genomföra ett projekt med fokus på ungas delaktighet och möjligheter till påverkan inom sina föreningar. Projektet inleddes med inspirationsdagen 18 mars 2018, vidare ska det hållas en uppstartsdag den 6 maj och utbildningshelg – utifrån de medel och önskemål som finns att utnyttja. Läs mer och anmäl dig till uppstartsdagen här:

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.