George

Det första steget i KFUM:s utbildningstrappa Helheten har fått namnet George efter George Williams, grundaren av YMCA (KFUM).

Syfte:
Skapa en medvetenhet om KFUM i den egna föreningen och den egna verksamheten
Skapa nyfikenhet
Informera om vad vi är och vad vi gör

Mål:
Målet med George är att tala om att KFUM finns, vad det är och att vi alla som enskilda medlemmar tillsammans utgör KFUM.

Upplägg:
George hålls lokalt av respektive förening/kår. Utbildningen leds av en ledare i den egna föreningen/kåren.
Kursledaren utgår från ett kompendium som fungerar som en vägledning genom utbildningen.

Kursinnehåll:
Allt material, filmer och diskussionsmaterial hittar du här!

TIDSÅTGÅNG:
2-4 timmar

Förkunskaper:
Den som går utbildningen George har någon anknytning till KFUM antingen som deltagare eller närstående.
Kursledaren ska ha minst kunskaper enligt George.

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.