Stipendieutdelning

Projektet Ungas delaktighet och påverkan får stipendium
KFUM Stockholm Gotland regionen har beviljats ett bidrag på 50 000 kr av Skandia Idéer för Livet.
Vi vill med projektet stärka ungdomars möjlighet att påverka och vara delaktiga i sina KFUM-föreningars beslutsprocesser genom utbildning i styrelsearbete och ledarskap.
Att unga är engagerade i beslutsprocesser är ett sätt att få dem att känna ägandeskap för verksamheten och föreningen. Genom att ge unga i föreningarna redskap, metoder och kunskap kring demokratiska processer och annat relevant för styrelsearbete, stärks de i en ansvarstagande ledarskapsroll som är viktig för föreningen och samhället i stort. Projektet ska förbereda och öka ungas kunskap kring de demokratiska processerna, stärka dem i sitt ledarskap och rättfärdiga den unga representationen i våra dagliga verksamheter. Projektets långsiktiga mål är att de ungdomar som deltar kommer använda sig av de metoder, redskap och kunskap som givits till att engagera sig i föreningarnas utvecklingsarbete och det offentliga samhället. Är du unga aktiv ledare under 25 finns det plats för dig!

Skandias stiftelse Idéer för Livet arbetar för ökad trygghet och hälsa i samhället genom förebyggande insatser som ger barn en trygg uppväxt och en bra start i livet.

Kontaktperson för projektet: Annika Thomsson, annika.thomsson@kfum.se, tel: 076-8466658
Kontaktperson på Skandia Idéer för Livet: Birgitta Hultfred, birgitta.hultfred@skandia.se , tel: 060-185349

Datum
10 nov 2018
00:00

Karta Otillgänglig


Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.