Emma

Det tredje steget i KFUM:s utbildningstrappa Helheten har fått sitt namn från en av grundarna till YWCA (KFUK), Emma Robarts.

Syfte:
Att förbereda deltagarna för att jobba aktivt för KFUM:s målsättning i sitt ledarskap och i sin förening samt att utvecklas i sitt ledarskap och dessutom skapa ett nätverk utanför den egna föreningen av KFUM:are.

Mål:
Att sätta igång deltagarnas tankar om sina värderingar i förhållande till KFUM:s målsättning samt att introducera dem till ledarskapets komplexitet under roliga och positiva former.

Upplägg:
Emma hålls på regional-/distriktsnivå där flera föreningar/kårer går utbildningen tillsammans. Utbildningen leds av två kursledare, båda med god insyn i KFUM och ledarskap.

Kursinnehåll:

KFUM-kunskap
– KFUM-historia
– Förstå varför KFUM bildades
– Se att bredden i verksamheterna är metoder att nå målen
– Målsättningen
– Vill-punkter, se sammanhanget i KFUM:s verksamheter.

Ledarskap
– Ledartyper
– Vad är viktigt i en bra ledare
– Förebilder
– Situationsanpassat ledarskap
– Grupprocess (info)
– Konflikthantering (info)

Personlig utveckling
– Roller i grupp
– Vilken roll tar jag i gruppen? Varför tar jag den?
– Kommunikation
– Feedback
– Nivåer
– Positiv feedback
– Jag-budskap
– Reflektion

Tidsåtgång:
En helg med övernattning – Kolla i kalendern när nästa Emma-utbildning är.

Förkunskaper:
Genomförd Williams eller kunskap motsvarande Williams
Aktiv ledare / hjälpledare
Vara minst 16 år gammal

Åsikt från deltagare som gått utbildningen:
”Kursen överträffade alla mina förväntningar, jag är överväldigad av ny självinsikt och gemenskap. Vi blev utmanade i vårt tankesätt och jag lärde mig enormt mycket på kort tid.” – Julia

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.