Skip to content
Sök

KFUM Stockholm Gotland
Empowering Young People

Om KFUM

Vi brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential. KFUM Stockholm Gotlands uppdrag är att stötta alla föreningsaktiva i regionens kårer och föreningar med föreningsutveckling, nätverksträffar, kompetensutveckling och utbildningar.

Utbildning

En central del i regionens arbete är att erbjuda utbildningar och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder löpande utbildningar i ledarskap inom KFUMs paket Helheten med fokus på de tre första stegen. Kommunikation och konflikthantering erbjuds flera gånger varje år och utöver det arrangerar vi utbildningar som efterfrågas av våra föreningar.

Vad kan vi ge dig?

KFUM Stockholm Gotland erbjuder träffar för nätverkande/erfarenhetsutbyte med andra föreningar inom Stockholmsregionen, kompetensutveckling i form av utbildningar och temadagar/träffar, ekonomiskt bidrag för att utveckla föreningen och stöd vid uppstart av förening/verksamhet.

Nyheter

 • Lyxmingel – regionens höstkonferens

  Kategori:KFUM-träffar

  02 juni 2021

  Välkommen på Lyxmingel –  KFUM Stockholm Gotlands årliga konferens där vi umgås, delar erfarenheter och kompetensutvecklas. Årets konferens som vi kallar Lyxmingel kommer fokusera på inspiration, erfarenhetsutbyte och återhämtning, något vi tror alla behöver! När: Fredag den 17 september kl. 17.30 till lördag den 18 september kl. 15.00. Var: Villa Lovik på Lidingö (https://www.lovik.se/) För: […]

  Läs mer om konferensen!
 • Ledarskapsutbildningen Emma

  Kategori:Utbildning

  26 maj 2021

  Är du ledare i någon förening och vill utveckla dina kunskaper? Vill du veta mer om ledarskap, grupprocesser och KFUM i Sverige och världen? Välkommen till KFUMs ledarskapsutbildning Emma den 10-12 september på Kärsögården! Emma är det tredje steget i KFUMs utbildningspaket och en fördjupningskurs om KFUM, ledarskap och personlig utveckling. När: 10-12 september. Vi […]

  Mer om Emma-utbildningen
 • Covid-19 stöd

  Kategori:Bidragsmöten

  06 maj 2021

  På regionsombudsmötet fattades beslutet att upprätta ett tillfälligt Covid-19 stöd för att stötta föreningar som drabbats ekonomiskt av pandemin. Covid-19-stödet på 100 000 kr kan av föreningarna sökas för inkomstbortfall eller coronaanpassade kostnader under 2020. Coronaanpassade kostnader kommer styrelsen fatta beslut kring om det är berättigande för stödet. Utifrån ansökningarna får vi fram inkomstbortfall och kostnad […]

  Covid-19 stöd

Vårt kontor