KFUMs regionsförändring

På ROM 2021 ska KFUMs medlemsföreningar ta ett beslut om regionsförändringen utifrån ett förslag som nu bereds av en styrgrupp. Det är därför hög tid för er som medlemsförening att förmedla er input på förslaget om KFUMs regionsförändring till oss. Läs mer här!

Medarbetarsamlingar

Under hösten kommer regionen erbjuda två medarbetarsamlingar via Zoom. Medarbetarsamlingarna är ett tillfälle för utbyte av erfarenheter, nätverkande och kompetensutveckling och vänder sig främst till anställda och förtroendevalda i regionens föreningar. Har du förslag på teman får du gärna kontakta Annika på annika.thomsson@kfum.se

Regionens höstkonferens heter Lyxmingel

Då detta år för många varit extra utmanande kommer årets konferens fokusera på återhämtning och inspiration. Med avstamp i KFUMs Body, Mind och Spirit ses vi på vackra Villa Lovik för erfarenhetsutbyte, nätverkande och påfyllnad. Du hittar all information samt anmälningsformulär i vår kalender samt här!

08 dec 2020,

KFUMs regionförändring - Gör er röst hörd!

PÅ KFUMs riksombudsmöten (ROM) 2017 respektive 2019 röstade KFUMs medlemsföreningar för att utreda respektive bereda ett förslag om en ny regional organisationsstruktur. Uppdraget tilldelades KFUM Sverige och KFUMs befintliga regioner. Genom intervjuer, enkäter och dialoger har KFUMs lokalföreningar haft möjlighet att delta och påverka denna process. På ROM 2021 ska KFUMs medlemsföreningar ta ett beslut om regionsförändring utifrån ett förslag som nu bereds av en styrgrupp för regionsförändringen. Vi hoppas att ni som lokalförening förmedlar er input på förslaget om KFUMs regionförändring till oss. Som ett första led i detta bjuder vi in till två informationstillfällen där vi presenterar arbetet så här långt samt ger möjlighet till frågor och input. Syfte och mål Syftet med regionförändringen är att stärka KFUMs medlemsföreningar och rörelsen i sin helhet. Målet är att ta fram och förverkliga ett nytt format för regionalt arbete som möjliggör ett närmre samarbete mellan regioner och en tydligare kanal samt ett starkare inflytande från lokal till nationell nivå. Arbetsidén I dagsläget finns en arbetsidé om utformningen av den nya regionala organisationsstrukturen, de nya regionernas uppdrag, ledning, indelning, budget, stadgar och fastighetsfrågor. Medlemsföreningarnas behov på lokal, regional och nationell nivå är i centrum för denna arbetsidé. I enlighet med beslut fattat av ROM 2019 har en styrgrupp tillsatts som består av representanter för regionerna och KFUM Sverige. Styrgruppen har i uppdrag att vidareutveckla arbetsidén men input från lokal föreningarna. Arbetsidén är att KFUMs regionala verksamhet fördelas på tre till fem regioner som är sammanslagningar av nuvarande regioner. I varje ny region arbetar en anställd regionsekreterare med uppdraget att stötta och utveckla föreningar på regional nivå. Varje regionsekreterare har även nyckelområden såsom utbildning, ekonomi, HR, insamling eller kommunikation, där de erbjuder stöd till föreningar i hela landet. Vi vill höra från er! Önskar er förening få mer information, ställa frågor eller dela era synpunkter och behov kring regionförändringen? Hör av er till oss senast den 31 januari . Input från medlemsföreningar kommer att sammanställas och tas i beaktning av styrgruppen för regionsförändringen i utkastet till proposition som kommer presenteras på ROM 2021. I maj-juni när utkastet är på remiss till regionerna, kommer medlemsföreningar få ytterligare en chans att ge input på propositionen. Region Stockholm Gotland bjuder in till två informationstillfällen via det digitala verktyget zoom. Anmäl dig och ange vilket datum du vill delta så skickar vi ut en länk till mötet någon dag innan! [gravityform id="3" title="true" description="true"]


17 dec 2020,

Styrelsemöte

Regionstyrelsen har styrelsemöte. Är det något du vill att styrelsen ska diskutera? Hör av dig till ordförande Anncha Lilje Ander! (anncha.liljeander@fryshuset.se)


19 jan 2021,

KFUMs regionförändring - Gör er röst hörd!

PÅ KFUMs riksombudsmöten (ROM) 2017 respektive 2019 röstade KFUMs medlemsföreningar för att utreda respektive bereda ett förslag om en ny regional organisationsstruktur. Uppdraget tilldelades KFUM Sverige och KFUMs befintliga regioner. Genom intervjuer, enkäter och dialoger har KFUMs lokalföreningar haft möjlighet att delta och påverka denna process. På ROM 2021 ska KFUMs medlemsföreningar ta ett beslut om regionsförändring utifrån ett förslag som nu bereds av en styrgrupp för regionsförändringen. Vi hoppas att ni som lokalförening förmedlar er input på förslaget om KFUMs regionförändring till oss. Som ett första led i detta bjuder vi in till två informationstillfällen där vi presenterar arbetet så här långt samt ge möjlighet till frågor och input. Syfte och mål Syftet med regionförändringen är att stärka KFUMs medlemsföreningar och rörelsen i sin helhet. Målet är att ta fram och förverkliga ett nytt format för regionalt arbete som möjliggör ett närmre samarbete mellan regioner och en tydligare kanal samt ett starkare inflytande från lokal till nationell nivå. Arbetsidén I dagsläget finns en arbetstid om utformningen av den nya regionala organisationsstrukturen, de nya regionernas uppdrag, ledning, indelning, budget, stadgar och fastighetsfrågor. Medlemsföreningarnas behov på lokal, regional och nationell nivå är i centrum för denna arbetsidé. I enlighet med beslut fattat av ROM 2019 har en styrgrupp tillsatts som består av representanter för regionerna och KFUM Sverige. Styrgruppen har i uppdrag att vidareutveckla arbetsidén men input från lokal föreningarna. Arbetsidén är att KFUMs regionala verksamhets fördelas på tre till fem regioner som är sammanslagningar av nuvarande regioner. I varje ny region arbetar en anställd regionsekreterare med uppdraget att stötta och utveckla föreningar på regional nivå. Varje regionsekreterare har även nyckelområden såsom utbildning, ekonomi, HR, insamling eller kommunikation, där de erbjuder stöd till föreningar i hela landet. Vi vill höra från er! Önskar er förening få mer information, ställa frågor eller dela era synpunkter och behov kring regionförändringen? Hör av er till oss senast den 31 januari . Input från medlemsföreningar kommer att sammanställas och tas i beaktning av styrgruppen för regionsförändringen i utkastet till proposition som kommer presenteras på ROM 2021. I maj-juni när utkastet är på remiss till regionerna, kommer medlemsföreningar få ytterligare en chans att ge input på propositionen. Region Stockholm Gotland bjuder in till två informationstillfällen via det digitala verktyget zoom. Anmäl dig och ange vilket datum du vill delta så skickar vi ut en länk till mötet någon dag innan. [gravityform id="3" title="true" description="true"]


Se hela kalendern

Telefon: 0768-466658
Epost: stockholmgotland@kfum.se
Adress: KFUM Stockholm Gotland
Box 920 22
120 06 Stockholm
Besöksadress: Fryshuset - Mårtendalsgatan 2-8, 8 tr.