Skip to content
Sök

KFUM Stockholm Gotland
Empowering Young People

Om KFUM

Vi brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential. KFUM Stockholm Gotlands uppdrag är att stötta alla föreningsaktiva i regionens kårer och föreningar med föreningsutveckling, nätverksträffar, kompetensutveckling och utbildningar.

Utbildning

En central del i regionens arbete är att erbjuda utbildningar och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder löpande utbildningar i ledarskap inom KFUMs paket Helheten med fokus på de tre första stegen. Kommunikation och konflikthantering erbjuds flera gånger varje år och utöver det arrangerar vi utbildningar som efterfrågas av våra föreningar.

Vad kan vi ge dig?

KFUM Stockholm Gotland erbjuder träffar för nätverkande/erfarenhetsutbyte med andra föreningar inom Stockholmsregionen, kompetensutveckling i form av utbildningar och temadagar/träffar, ekonomiskt bidrag för att utveckla föreningen och stöd vid uppstart av förening/verksamhet.

Nyheter

 • Bidragsresa

  Kategori:KFUM-träffar

  27 april 2022

  Vilken förening behöver inte mer pengar i kassan? Den tredje juni åker vi en dagstur till Åland och tillbaka, avfärd från Värtahamnen 07,10 (samling 06,30) och tillbaka i Värtahamnen klockan 18,15. Här finns en möjlighet att diskutera hur ni som förening bäst kan söka bidrag från fonder och stiftelser. Lite tips och tricks gällande ansökningar […]

  Läs mer här!
 • Dags för medarbetarsamling, (MAS)!

  Kategori:KFUM-träffar

  27 april 2022

  Nu är det också dags för KFUM Stockholm Gotland att efter pandemin återuppta medarbetarsamling (MAS). Onsdagen den 25 maj träffas vi på KFUM Central (Rosengatan 1, Norrmalm) mellan 12,00 och 14,00. På agendan står ungas psykiska hälsa. Central berättar om sitt projekt ”Må bäst” och ideella organisationen Tilia informerar om ämnet och berättar om sitt arbete […]

  Läs mer här!
 • Sammanfattning Inspirationsdag och Regionombudsmöte

  Kategori:Årsmöte

  06 april 2022

  Då har årets inspirationsdag och årsmöte för KFUM Stockholm Gotland genomförts. 37 personer samlades på Kom Hotel i centrala Stockholm för information och diskussioner. Dessutom avtackades två personer som gjort massor för KFUM och i synnerhet för KFUM Stockholm Gotland. Tack Anncha för dina 15 år som ordförande och tack Annika för dina 6 år […]

  Läs mer här!

Vårt kontor